Nieistniejące kościoły Krakowa

Bibliografia tematu

Obszerna, ale z pewnością nie wyczerpująca. Jeśli ktoś zna pozycję zawierającą informacje o nieistniejących krakowskich kościółkach, której tu brak, proszę o informację. Adres e-mail znajduje się w stopce.

Pozycje przejrzane:

 • Jan Adamczewski, Kraków od A do Z, Kraków 1993.
 • Eugeniusz Barwiński, Kraków na początku XIX wieku, "Rocznik Krakowski", t. 18: 1919, s. 30-49.
 • Klemens Bąkowski, Historya Krakowa w zarysie, Kraków 1898 (Biblioteka Krakowska, nr 6).
 • Klemens Bąkowski, Kościół ś. Krzyża w Krakowie, Kraków 1904 (Biblioteka Krakowska, nr 25).
 • Klemens Bąkowski, Kraków przed lokacją z roku 1257, Kraków 1955 (Biblioteka Krakowska, nr 88).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848, Część 1: Od r. 1796 do 1815, Kraków 1905 (Biblioteka Krakowska, nr 27).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848, Część 2: Od r. 1816 do 1831, Kraków 1906 (Biblioteka Krakowska, nr 30).
 • Klemens Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848, Część 3: Od r. 1832 do 1848, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 42).
 • Klemens Bąkowski, Teatr krakowski 1780-1815 z illustracyami, Kraków 1907 (Biblioteka Krakowska, nr 37).
 • Zbigniew Beiersdorf, Kleparz [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 427-454.
 • Janina Bieniarzówna, Pierwsze stulecie zboru pod Krakowem, w: Janina Bieniarzówna, Karol Kubisz, 400 lat reformacji pod Wawelem, Warszawa 1958.
 • Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975.
 • Waldemar Bukowski, Krowodrza [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 1, opr. Waldemar Bukowski, Janusz Kurtyka, Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, red. Franciszek Sikora, Kraków 1994, s. 154-....
 • Burzenie resztki gmachu po szpitalu św. Ducha, "Czas", 24 maja 1892 r.
 • Jan Chełmecki, Wspomnienie o kościele Ś. Michała niegdyś OO. Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1860.
 • Adam Chmiel, Domy krakowskie. Ulica św. Jana, Kraków 1924 (Biblioteka Krakowska, nr 61-62).
 • Władysław Chotkowski, Redukcje monasterów bazyljańskich w Galicji, Kraków 1922 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, seria II, tom XXXVIII, nr 6).
 • Paweł Dettloff, Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa, "Rocznik Krakowski", t. 77: 2011, s. 89-100.
 • Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1978 (wyd. V).
 • Dzieje Krakowa, t. I: Jerzy Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, t. II: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1994, t. III: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1994.
 • Janina Dzikówna, Kleparz do 1528 roku, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 74).
 • Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000.
 • Karol Estreicher, Fundacja Wierzynkowa, "Rocznik Krakowski", t. 25: 1934, s. 150-158.
 • Karol Estreicher, Teatr krakowski, Kraków 1898.
 • Maria Estreicherówna, Wykaz zniesionych kościołów, kaplic i klasztorów w Krakowie, "Kalendarz Katolicki krakowski na r. 1889", s. 105-119.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Wawel do roku 1300 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 45-66.
 • Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, Wyniki badań archeologicznych w rejonie katedry i pałacu królewskiego na Wawelu (1981-1994), "Acta Archeologica Waweliana", T. II: 1998, s. 105-118.
 • Andrzej Fischinger, Pałac króla Aleksandra na Wawelu, "Rocznik Krakowski", t. 56: 1990, s. 79-93.
 • Mieczysław Fraś, Stanisław Kozieł, Stratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 (Prace Komisji Archeologicznej PAN - Oddział w Krakowie, nr 17).
 • Henryk Gaertner, Udział krakowskiego szpitala Braci Miłosiernych (obecnie im. Edmunda Biernackiego) w walce z chorobami zakaźnymi, "Znak", rok XXX: 1978, nr 12 (294), s. 1555-1564.
 • Ambroży Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism z pamiętników tyczących się opisowej i dziejowej przeszłości, oraz zwyczajów tej dawnej stolicy kraju, z dodatkiem różnych szczegółów Polaków zająć mogących, Kraków 1852.
 • Ambroży Grabowski, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. Stanisław Estreicher, t. I, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 40).
 • Ambroży Grabowski, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. Stanisław Estreicher, t. II, Kraków 1909 (Biblioteka Krakowska, nr 41).
 • Roman Grodecki, Dr. Marjan Gumowski: Katedra krakowska na monetach Piastowskich, (Wiadomości numizmatyczno - archeologiczne, Kraków 1919, zeszyty 3, 4, 5, 6, 8 i 9). Tenże: Katedry wawelskie. (Przegląd powszechny, Kraków, 1919, t. 141/2 str. 331-346, 445-455, t. 143/4 str. 127-150), "Rocznik Krakowski", t. 19: 1923, s. 186-188.
 • Karolina Grodziska, Dwieście lat krakowskiej nekropolii [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 2003 ("Krakowska Teka Konserwatorska", t. III), s. 11-42.
 • Katarzyna Hodor, Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, "Architektura. Czasopismo Techniczne", z. 7, rok 109 (2012), s. 280-286.
 • Józef S. Jamroz, Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, "Rocznik Krakowski", t. 41: 1970, s. 5-28.
 • Marja Jarosławiecka-Gąsiorowska, Architektura neoklasyczna w Krakowie, "Rocznik Krakowski", t. 24: 1933, s. 119-198.
 • Antonina Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII - XV), Warszawa 1966.
 • Tadeusz Jurklowaniec, Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce, "Rocznik Historii Sztuki", t. XII: 1981, s. 15-41.
 • Marian Kanior, Konfederaci barscy w Tyńcu, "Rocznik Krakowski", t. 50: 1980, s. 139-172.
 • Katalog Kościoła N. M. Panny w Krakowie, wyd. Edmund Długopolski, "Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej", t. VI: 1916, s. 1-272.
 • Stanisław Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. Adam Chmiel, Kraków 1927 (Biblioteka Krakowska, nr 65).
 • Franciszek Klein, Barokowe kościoły Krakowa, "Rocznik Krakowski", t. 15: 1913, s. 97-204.
 • Wacław Kolak, Wieś Krowodrza. Dzieje i akta 1257-1910, "Krakowski Rocznik Archiwalny", t. 4: 1998, s. 71-81.
 • Waldemar Komorowski, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy XIV wieku) [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 153-188.
 • Waldemar Komorowski, Kamila Follprecht, Rozwój urbanistyczno-architektonicznych Krakowa intra muros w czasach nowożytnych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 189-295.
 • Feliks Kopera, O kościołach na Wawelu, "Rocznik Krakowski", t. 8: 1906, s. 51-67.
 • Wiktor Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1906 (Biblioteka Krakowska, nr 31).
 • Jan Kracik, Michał Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 2010.
 • Jan Kracik, Konfederaci barscy w Krakowie. Nieznany diariusz wydarzeń 1768 roku, "Rocznik Krakowski", t. LVI: 1990, s. 149-159.
 • Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, Kraków 2007.
 • Maria Krasnowolska, Irena Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka: topografia i zabudowa, "Studia Claromontana", t. 17, 1997, s. 201-271.
 • Bogusław Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 355-426.
 • Bogusław Krasnowolski, Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w wieku XIV, "Rocznik Krakowski", t. LIV: 1988, str. 17-57.
 • Bogusław Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym, "Rocznik Krakowski", t. LV: 1989, s. 103-112.
 • Kronika, "Czas", 25 maja 1892 r.
 • Józef Krukowski, O słowiańskim kościele św. Krzyża i klasztorze Benedyktynów założonym przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie 1390 roku, Kraków 1886.
 • Zofja Adamowa Krzyżanowska, Dobroczynność [w:] Kraków w XIX w., t. I, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 72), s. 181-248.
 • Tomasz Krzyżanowski, Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768-1807, wyd. Władysław Prokesch, Kraków 1900 (Biblioteka Krakowska, nr 12).
 • Jacek Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII-XVIII w. [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 297-354.
 • Gerard Labuda, Czeskie chrześcijaństwo na Śląsku i w Małopolsce w X i XI wieku [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 73-98.
 • Gerard Labuda, Jak i kiedy Kraków został stolicą Polski piastowskiej, "Rocznik Krakowski", t. 52: 1986, s. 5-18.
 • Jerzy Langman, Dawne klasztory OO. Karmelitów bosych w Polsce. Klasztor św. Michała i św. Józefa w Krakowie, "Głos Karmelu", R. VIII: 1934, nr 3, s. 117-120.
 • Jerzy Langman, Dawne klasztory OO. Karmelitów bosych w Polsce. Wnętrze zburzonego kościoła karmelickiego śś. Michała i Józefa w Krakowie, "Głos Karmelu", R. VIII: 1934, nr 4, s. 154-157, nr 5, s. 198-202.
 • Jerzy Langman, Kościół św. Michała w Krakowie i ośrodkiem kultu św. Józefa, "Głos Karmelu", R. VIII: 1934, nr 7, s. 265-267.
 • Jerzy Langman, Zabytki pozostałe po zburzonym kościele śś. Michała i Józefa w Krakowie, "Głos Karmelu", R. VIII: 1934, nr 6, s. 233-235.
 • Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Błonie [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska - województwo krakowskie, część I, zesz. 1, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Wrocław 1980, s. 135-....
 • Władysław Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała. Jego dzieje i zabytki, Kraków 1898 (Biblioteka Krakowska, nr 5).
 • Władysław Łuszczkiewicz, Najstarszy Kraków na podstawie badania dawnej topografii, "Rocznik Krakowski", t. 2: 1899, s. 1-28.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, "Rocznik Krakowski", t. 1: 1898, s. 9-36.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Starożytne budowle u Św. Ducha w Krakowie [w:] "Świat. Dwutygodnik Ilustrowany", R. II: 1889, s. 272, 274-275, 304, 306-307.
 • Władysław Łuszczkiewicz, Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, z. 1, Kraków 1864.
 • Józef Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, tom II, Poznań 1838.
 • Alfred Majewski, Wawel. Dzieje i konserwacja, Warszawa 1993.
 • Jan M. Małecki, Rozwój czy zastój? Kraków w latach 1796-1866 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 587-616.
 • Materiały dotyczące dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551-1598, wyd. Roman Żelewski, Wrocław 1962.
 • Wacław Męczkowski, Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce, Warszawa 1908.
 • Józef Muczkowski, Rotunda św. Feliksa i Adaukta, "Rocznik Krakowski", t. 19: 1923, s. 24-29.
 • Emanuel Murray, Emanuela Murraya Opisanie topograficzne i filozoficzne miasta Krakowa, opr. Karol Estreicher, "Rocznik Krakowski", t. 48: 1977, s. 77-157.
 • Marian Myszka, Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 2003 ("Krakowska Teka Konserwatorska", t. III), s. 121-143.
 • Na otwarcie Teatru Miejskiego w Krakowie, Kraków 1893.
 • Dariusz Niemiec, Archeologia w badaniach nad średniowiecznymi miastami Ziemi Krakowskiej (mszps, praca doktorska w Instytucie Archeologii UJ, Kraków 2009).
 • Dariusz Niemiec, Najstarsze krakowskie synagogi, "Alma Mater", 2008, nr 99, s. 31-40.
 • Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wyd. Kamila Follprecht, Kraków 2007.
 • Nieznany regest z lat 1582-1672 dotyczący sanktuarium św. Stanisława na Skałce w Krakowie, opr. Janusz Zbudniewek, "Studia Claromontana", t. 17, 1997, s. 329-416.
 • Jan K. Ostrowski, Kraków, Warszawa 1992 (wyd. II).
 • Julian Pagaczewski, Kościół pod wezwaniem ś. Mikołaja, "Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej", t. I: 1900, s. 55-89.
 • Krzysztof Petrus, Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część 2, "Architektura. Czasopismo Techniczne", z. 16, r. 108 (2011), s. 153-163.
 • Zbigniew Pianowski, Najstarsze kościoły na Wawelu [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 99-119.
 • Zbigniew Pianowski, Sedes regni principales. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim ("Architektura", monografia 178), Kraków 1994.
 • Zbigniew Pianowski, Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-XIX, Kraków 1991.
 • Zbigniew Pianowski, Wawel około roku 1250, "Wiadomości Konserwatorskie", 2007, nr 21, s. 11-14.
 • Zbigniew Pianowski, Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków - Wrocław 1984.
 • Stanisław Piekarczyk, Początki miejskiej opieki społecznej w średniowiecznym Krakowie, "Rocznik Krakowski", t. 32: 1950, s. 100-139.
 • Krystyna Pieradzka, Garbary: Przedmieście Krakowa (1363-1587), Kraków 1931 (Biblioteka Krakowska, nr 71).
 • Elżbieta Piwowarczyk, Jałmużna na biednych i chorych w szpitalu Świętego Ducha w Krakowie wyrazem późnośredniowiecznej troski o dobro wspólne, "Rocznik Krakowski", t. 51: 2011, s. 15-34.
 • Elżbieta Piwowarczyk, Romańskie kościoły przedlokacyjnej osady tzw. Okołu - wczesnośredniowieczne fundacje możnych w Krakowie, "Krakowskie Studia Małopolskie", 2002, nr 6, s. 105-114.
 • Piotr Hiacynt Pruszcz, Kleynoty stołecznego miástá Krakowa, albo koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, przez Piotra Hiacyntha Prvszcza, krotko opisane, Powtornie záś z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku z additámentem nowych Kośćiołow y Relikwii S. podane, z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Kraków 1745.
 • Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie wydany w 1603 z widokami Krakowa, którego już nie ma, opr. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.
 • Kazimierz Radwański, Kraków przedchrześcijański [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 89-119.
 • Danuta Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796-1809). Część I: Zagadnienia urbanistyczne, "Rocznik Krakowski", t. 34: 1957, z. 2, s. 62-178.
 • Teresa Rodzińska-Chorąży, Architektura kamienna jako źródło do najwcześniejszych dziejów Polski [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 145-151.
 • Teresa Rodzińska-Chorąży, Co nam mówi architektura murowana? [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. Henryk Samsonowicz, Kraków 2000, s. 361–387.
 • Michał Rożek, Nie istniejące kościoły Krakowa, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", 1983 (R. 33), s. 95-120.
 • Michał Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006.
 • Stanisław Salmonowicz, Kraków - miasto tumultów [w:] Stanisław Salmonowicz, Józef Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974 (wyd. II), s. 105-124.
 • Stanisław Salmonowicz, Sprawa Andrzeja Wierzynka [w:] Stanisław Salmonowicz, Józef Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974 (wyd. II), s. 26-30.
 • Franciszek Sikora, Bawół [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska - województwo krakowskie, część I, zesz. 1, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Wrocław 1980, s. 28-....
 • Ludwik Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 roku, Kraków 1908 (Biblioteka Krakowska, nr 39).
 • Ryszard Skowron, Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 67-88.
 • Eugeniusz Sokołowski, Dzieje klasztoru oo. bernardynów pod nazwą "Żłóbek" w Krakowie, Kraków 1949.
 • Stanisław Szczur, Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 7-23.
 • Józef Szujski, Franciszek Piekosiński, Stary Kraków w dziewięćsetną rocznicę jego narodowego charakteru, Kraków 1901.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Dodatek. Rotunda św. Feliksa i Adaukta, "Rocznik Krakowski", t. 19: 1923, s. 23-24.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Rotunda świętych Feliksa i Adaukta (Najśw. Panny Maryi) na Wawelu, "Rocznik Krakowski", t. 18: 1919, s. 52-80.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Wawel średniowieczny, "Rocznik Krakowski", t. 23: 1932, s. 17-46.
 • Adolf Szyszko-Bohusz, Z historji romańskiego Wawelu. Pierwsza katedra krakowska, "Rocznik Krakowski", t. 19: 1923, s. 1-23.
 • Zygmunt Świechowski, Stan wiedzy na temat chronologii wczesnej architektury monumentalnej w Polsce po pięcioletnich badaniach przy zastosowaniu metody 14C, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. LVI, z. 3/2011, s. 104-112.
 • Stefan Świszczowski, Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981.
 • Stanisław Tomkowicz, Kołłątajowski plan Krakowa z r. 1785, "Rocznik Krakowski", t. 9: 1907, s. 149-176.
 • Stanisław Tomkowicz, Klasztor szpitalny św. Jadwigi, "Rocznik Krakowski", t. 22: 1929, s. 59-79.
 • Stanisław Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, Kraków 1899.
 • Stanisław Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, "Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej", t. I: 1900, s. 1-54.
 • Stanisław Tomkowicz, Ślady uniwersytetu Kazimierzowskiego?, "Rocznik Krakowski", t. 5: 1902, s. 183-196.
 • Stanisław Tomkowicz, Tyniec, Kraków 1901 (Biblioteka Krakowska, nr 18).
 • Stanisław Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926 (Biblioteka Krakowska, nr 63-64).
 • Stanisław Tomkowicz, Wawel, t. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje, "Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej", t. IV: 1908, s. 1-465.
 • Tadeusz M. Trajdos, Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie, "Rocznik Krakowski", t. LIV: 1988, s. 73-89.
 • Leon Wachholz, Szpitale krakowskie 1220-1920, cz. 1-2, Kraków 1921, 1924 (Biblioteka Krakowska, nr 59, 60).
 • Józef Wawel Louis, Kupcy krakowscy w epoce przejściowej (1773-1846) [w:] Józef Wawel Louis, Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa, wyd. Janina Bieniarzówna i Wiesław Bieńkowski, Kraków 1977 (Biblioteka Krakowska, nr 117), s. 49-105.
 • Tomasz Węcławowicz, "Założenie miata w Krakowie" - czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257, "Wiadomości Konserwatorskie", 2007, nr 21, s. 15-19.
 • Eugenia Wierzbicka, Botanika w Polsce w średniowieczu. Część II, "Wiadomości Botaniczne", tom IX: 1965, z. 2, s. 133-147.
 • Jerzy Wiśniewski, Brzeg zw. też przed Nową Bramą [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, tom V: Małopolska - województwo krakowskie, część I, zesz. 2, opr. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Jerzy Wiśniewski, przy współpracy Jacka Laberscheka, Wrocław 1985, s. 228-....
 • Jerzy Wiśniewski, Garbary zw. też przed Bramą Szewską [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 4, opr. Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Jerzy Wiśniewski, Wrocław 1986, s. 693-....
 • Tadeusz Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900.
 • Adam Wrzosek, O sławnych w dziejach medycyny Poznańczykach, "Nowiny Lekarskie", rok XXVI: 1914, z. 3, s. 97-103.
 • Jerzy Wyrozumski, Lokacja 1257 roku na tle rozwoju krakowskiego zespołu osadniczego [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, Kraków 2007, s. 34-48.
 • Jerzy Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim? [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 121-151.
 • Jerzy Wyrozumski, Święty Gereon i próba zaszczepienia jego kultu w Polsce, "Studia Waweliana", t. IV: 1995, s. 5-12.
 • Jerzy Wyrozumski, Zagadnienie początku biskupstwa krakowskiego [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 121-130.
 • Stanisław Wyspiański, Św. Krzyż [w:] Stanisław Wyspiański, Pisma pośmiertne, t. II: Wiersze. Fragmenty dramatyczne. Uwagi, Kraków 1910, s. 209-215.
 • Z dziejów krakowskich cechów - msze cechowe w kościele św. Macieja, oprac. Kamila Follprecht, "Krakowski Rocznik Archiwalny", t. 17: 2011, s. 181-191.
 • Stanisław Zachorowski, Kraków biskupi, "Rocznik Krakowski", t. 8: 1906, s. 103-127.
 • Anna Zeńczak, Ikonografia placu Dominikańskiego w Krakowie. Przemiany wyglądu placu w XIX i początkach XX wieku, "Rocznik Krakowski", t. LV: 1989, s. 127-142.
 • Franciszek Ziejka, Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku, "Nauka", nr 2/2008, s. 29-46.
 • Andrzej Żaki, Kraków wiślański, czeski i wczesnopiastowski [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 41-71.
 • Teofil Żebrawski, O kościołach ubyłych w Krakowie [w:] Teofil Żebrawski, Rozmaitości, Kraków 1865, s. 3-29, 31-33.
 • Roman Żelewski, Zaburzenia wyznaniowe w Krakowie. Okres przewagi różnowierców 1551-1573, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. 6: 1961.
 • Jarosław Żółciak, Rozwój przestrzenny Podgórza [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2007 (Biblioteka Krakowska, nr 150), s. 529-586.
 • Klementyna Żurowska, Elementy architektoniczne zdobione motywem plecionki odnalezione na terenie wzógrza wawelskiego [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994 (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, Nr 13), s. 141-143.

Pozycje do przejrzenia:

 • Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku, wyd. Cz. Skowron, cz. 1 ("Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła w Polsce", t. 2), Lublin 1965.
 • K. Antosiewicz, Opieka nad chorymi i biednymi w krakowskim szpitalu Świętego Ducha (1220-1741), "Roczniki Humanistyczne", t. 26: 1978, z. 2.
 • K. Antosiewicz, Zakon Ducha Świętego de Saxia w Polsce średniowiecznej, "Nasza Przeszłość", t. 23: 1966.
 • K. Antosiewicz, Zakon kanoników regularnych Ducha Świętego w Krakowie, w: Studia z dziejów kościoła Św. Krzyża w Krakowie, cz. 1, red. Z. Kliś, Kraków 1996.
 • J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Kraków 1967 (wyd. II).
 • J. Banach, Ikonografia Wawelu, t. I-II ("Źródła do dziejów Wawelu", t. 9), Kraków 1977.
 • Zbigniew Baran, Kraków kościelny w czasach Księstwa Warszawskiego [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Kraków 1989 (Kraków w dziejach narodu, TMHiZK).
 • H. Barycz, Życie i twórczość Macieja z Miechowa [w:] Maciej z Miechowa 1457-1523, historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, Wrocław 1960.
 • C. Bąk, Karta z dziejów Krakowa na przełomie XVIII i XIX w. (Maciej Knotz), "Studia Historyczne", r. 10, 1967.
 • C. Bąk, H. Sitko, J. Waszkiewicz, Dawny szpital scholarów w Krakowie, Kraków 1959.
 • K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911.
 • M. Bicz-Suknarowska, W. Niewalda, H. Rojkowska, Zabudowa ulicy Kanoniczej na tle urbanistyki średniowiecznego Okołu, w: Sztuka około roku 1400.
 • J. Bieniarzówna, Z dawnego Krakowa. Szkice i obrazki z XVII wieku, Kraków 1957.
 • M. Bober, Architektura przedromańska i romańska w Krakowie, badania i interpretacje, Rzeszów 2008.
 • M. Bober, Architektura wczesnośredniowiecznego Krakowa. Stan badań, interpretacje, "Materiały Archeologiczne", t. 36, 2006.
 • A. Bochnak, Kraków barokowy [w:] Kraków, jego dzieje i sztuka, red. J. Dąbrowski, Warszawa 1965.
 • A. Bochnak, Najstarsze budowle wawelskie [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu, Warszawa 1960.
 • M. Borkowska, Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce do XVI w., "Roczniki Humanistyczne", t. 14: 1966, z. 2.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Miejsce pierwszej lokacji Krakowa, "Sprawozdania PAN", t. 16, 1972.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Północna rubież krakowskiego Okołu, "Sprawozdania PAN", t. 14, 1970.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Problem pierwszej lokacji i wielka lokacja Krakowa z r. 1257 w świetle ostatnich badań, "Teka KUA", t. 8.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Relikty średniowiecznej architektury obronnej w obrębie zespołu św. Michała w Krakowie, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", t. VI: 1972.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Relikty średniowiecznych obwarowań w obrębie zespołu św. Michała w Krakowie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN", t. XIV: 1971, z. 1.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Uwagi o urbanistyce Krakowa w XIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN", t. XIV: 1971, z. 1.
 • M. Borowiejska-Birkenmajerowa, J. Demel, Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846 (Studia i Materiały do Historii Architektury i Urbanistyki, 4: 1963), Warszawa 1963.
 • A. Brayer, Teatr Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1952.
 • M. Brykowska, Architektura karmelitów bosych w XVII-XVIII wieku, "Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki", t. 18, 1991.
 • K. Buczek, Polska południowa w IX i X wieku, "Małopolskie Studia Historyczne", R. II, 1959, z. 1.
 • A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005.
 • M. Cerch, S. Cerch, Pomniki Krakowa, z tekstem F. Kopery, t. II-III, Kraków 1904.
 • Chmiel, Plac Szczepański w Krakowie przed stu laty, Szkice Krakowskie, s. 191.
 • W. Chotkowski, Księcia prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie (Rozprawy Historyczno-Filozoficzne Akademii Umiejętności, t. 61), Kraków 1918.
 • W. Chotkowski W., Pierwsi Rusini i cerkiew w Krakowie, "Gazeta Kościelna" 1917, nr 6, 7 i 8.
 • Paweł Chruszcz, Greckokatolicka parafia w Krakowie, Kraków 1937, s. 80-100.
 • T. Czort, Plan miasta Krakowa i okolicy w dobie Sejmu Czteroletniego, PAU, Kraków 1929.
 • Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał, Warszawa 1996.
 • E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły, Wrocław 1973.
 • Cz. Deptuła, O niektórych źródłach do historii zakonu premonstrateńskiego w Polsce w XII i XIII wieku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 22, 1971.
 • T. Dobrowolski, Sztuka romańska w Krakowie, Kraków 1925.
 • K. Estreicher, Emanuela Murraya "Opisanie Krakowa" a literatura o Krakowie i plan Kołłątajowski, Rocznik Krakowski, t. 48: 1977.
 • A. Falniowska-Gradowska, Z. Noga, Jan Sroczyński (1614-1696) mieszczanin krakowski i dzieje jego fundacji, Rocznik Krakowski 67, 2001, s. 27-29.
 • E.M. Firlet, Najstarsza panorama Krakowa, Kraków 1998.
 • J. Firlet, Capella murata tituli Sanctae Mariae Magdalenae... Z dziejów średniowiecznego kościoła Uniwersytetu Krakowskiego [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praga 2002.
 • J. Firlet, Kościół św. Marii Magdaleny w Krakowie, "Krzysztofory" 21, 2002.
 • J. Firlet, Stratygrafia kulturowa na stanowisku Kraków-Wawel rejon VIII (międzymurze) w świetle badań wykopaliskowych, "Acta Archaeologica Waweliana", t. I, 1993.
 • J. Firlet, Wawelska rezydencja władcy około roku 1000 [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2001.
 • J. Firlet, Wyniki nowych badań nad konstrukcją i chronologią wałów obronnych na Wawelu, "Archaeologia Historica", t. 19, 1994.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Badania ratownicze na dziedzińcu Batorego na Wawelu w roku 1983. Problem zachodniej części bazyliki tzw. św. Gereona, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 39, 1987.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Badania weryfikacyjne przed północną elewacją pałacu królewskiego na Wawelu w 1985 r. Problem wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 39, 1987.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Kraków - Wawel. Badania archeologiczno-architektoniczne pałacu królewskiego oraz katedry w latach 1995-1998 [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa 2000.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Nowe odkrycia i interpretacje architektury przedromańskiej i romańskiej na Wawelu. Architektura romańska w Polsce [w:] Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku, Gniezno 2009.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Nowo odkryty kościół romański na Wawelu, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 31, 1979.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Odkrycie dwu wczesnośredniowiecznych kościołów w rejonie tzw. bastionu Władysława IV na Wawelu, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 37, 1985.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 44, z. 4, 2000.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Sprawozdanie z badań w podziemiach katedry wawelskiej 1981-1983. Odkrycie kościoła przedromańskiego, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 37, 1985.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Turris antiqua fracta. Problem tzw. wieży Łokietkowej na Wawelu, "Archeologia Historica Polona", t. 15/1, 2005.
 • J. Firlet, Z. Pianowski, Z nowszych badań nad wczesnośredniowieczną architekturą murowaną w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", t. 16: 1989.
 • A. Fischinger, Początki nowożytnych pałaców miejskich w Krakowie [w:] Pałace miejskie Krakowa (Kraków w Dziejach Narodu, nr 22), red. J.M. Małecki, Kraków 2003.
 • A. Fischinger, B. Krasnowolski, W. Niewalda, Zespół krakowskiego Okołu w świetle badań kompleksowych [w:] Informator PKZ. Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych w Polsce, Kraków 1980.
 • A. Franaszek, Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu, Kraków 1982.
 • K. Gabryel, Działalność kościelna biskupa Piotra Tomickiego 1464-1535, "Studia z Historii Kościoła w Polsce", t. I: 1972.
 • Henryk Gaertner, Dzieje Szpitala im. E. Biernackiego w Krakowie, Arch. Hist. Med. 1976, 39 (4), 423-437.
 • H. Gaertner, Historia krakowskiego szpitala braci miłosierdzia, "Folia Medica Cracoviensa", Kraków 1995.
 • Henryk Gapski, Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993.
 • Fr. Giedroyć, Zapiski do dziejów szpitalnicwa w dawnej Polsce, Warszawa 1908.
 • L. Glück, Przyczynek do historji trądu w Polsce.
 • H. Głąb, K. Kaczanowski, A. Kosydarski, Analiza anatomo-antropologiczna szkieletu z tak zwanego Kościoła B na Wawelu.[w:] Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005.
 • J.T. Głębocki, Zakłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie w Krakowie istniejące, Kraków 1852.
 • M. Goras, Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003.
 • A. Grabowski, Kraków i okolice.
 • A. Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii, wyd. J. Bobrowicz, Lipsk 1954
 • W. Grabski, K. Radwański, W. Zin, Prace badawcze nad średniowiecznym Krakowem, "Małopolskie Studia Historyczne", R. IV, 1961, z. 3/4.
 • A. Grygorowicz, A. Żaki, Z badań nad urbanistyką przedlokacyjnego Krakowa, "Sprawozdania PAN", t. 13, 1970.
 • Ludwik Grzebień, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996.
 • M. Gumowski, Najstarsze bazyliki romańskie, Kraków 1927.
 • M. Gumowski, O katedrze romańskiej w świetle świadectw dostarczonych przez numizmatykę, "Prace Komisji Historii Sztuki", t. 2, 1922.
 • M. Gumowski, Problemy wawelskie, Kraków 1927.
 • R. Gustaw, Klasztor i kościół Św. Józefa SS. Bernardynek w Krakowie 1646-1946, Kraków 1947.
 • Hensel, U źródeł Polski średniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 239.
 • J. Hawrot, Wawel wczesnośredniowieczny, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", IV, 1959, s. 125-169.
 • Informator Archeologiczny. Badania 1970 roku, Warszawa 1971.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1972 r., Warszawa 1973.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1979, Kraków - Kazimierz, ul. Skawińska - jezdnia, Warszawa 1980.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1974, Kraków - Śródmieście, klasztor OO Dominikanów, Warszawa 1975.
 • Informator Archeologiczny, Kościół św. Piotra, Warszawa 1972.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1984, Kraków - Stare Miasto, Pl. Wiosny Ludów, Kościół WW Świętych, Warszawa 1985.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1985, Kraków - Stare Miasto, Plac Wiosny Ludów, Kościół WW Świętych, Warszawa 1986.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1988, Kraków - Stare Miasto, Warszawa 1992.
 • Informator Archeologiczny, Badania 1991, Kraków - Stare Miasto, Brama Floriańska, Warszawa 1997.
 • R. Jamka, Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych, cz. 1, Kraków, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne, z. 13, 1971.
 • J. Jamroz, Czy refektarz w klasztorze dominikanów w Krakowie jest oratorium, czy kościołem przeddominikańskim?, "Folia Historiae Artium", t. 16, 1980.
 • J. Jamroz, Układ przestrzenny miasta Krakowa przed i po lokacji 1257 roku, "Krwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 12, 1967.
 • J. Jamroz, Układ przestrzenny miasta Krakowa sprzed lokacji 1257 r. Stan dotychczasowych badań nad miastem, Biuletyn Krakowski, t. 2, 1960.
 • J. Jamroz, Wczesnośredniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, "Rocznik Krakowski", R. XLI: 1970.
 • E. Janicka-Olczakowa, Zakony żeńskie w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. II: Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970.
 • L. Kalinowski, Czego nie wiemy o średniowiecznym Wawelu?, Sprawozdania PAN, 1991, cz. 1.
 • L. Kalinowski, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, "Folia Historiae Artium", t. 16, 1980.
 • Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Cracoviana, cz. I, opr. W. Mossakowska, Warszawa 1978.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. 1: Wawel, red. J. Szablowski, Warszawa 1965, cz. 2 i 3: Kościoły i klasztory śródmieścia, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971 i 1978, cz. 4 i 5: Kazimierz i Stradom, kościoły i klasztory, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1987 i 1993, cz. 4: Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie, kościoły i klasztory, red. J. Daranowska-Łukaszewska, R. Henoch-Marnedziuk, Warszawa 1995, cz. 8: Klepary, kościoły i klasztory, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 2000.
 • J. Kęder, W. Komorowski, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Kraków 2005.
 • J. Kęder, W. Komorowski, A. Zeńczak, Ikonografia kościoła Mariackiego i placu Mariackiego, Małego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. Krzyża w Krakowie, red. J. Banach, Kraków 1999.
 • P. Kielar, Zapomniany kościół romański św. Tomasza Apostoła przy kościele św. Trójcy w Krakowie [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3: Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku, red. J. Kłoczowski, J.A. Spież, Poznań 2002, s. 25-38.
 • F. Klein, Stary Kraków, Rocznik Krakowski, t. 17: 1916.
 • J. Klepacka, Kościół W. W. Świętych w Krakowie [w:] Kronika miasta Krakowa 1959-1960, Kraków 1962, s. 33-66.
 • J. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce [w:] Kościół w Polsce, t. II: Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970.
 • W. Kolak, Jurydyki krakowskie, "Archeion", t. 38: 1962.
 • W. Konieczna, Początki Kazimierza (do r. 1419) [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa (Biblioteka Krakowska, nr 94), Kraków 1938.
 • B. Korniak, Z życia codziennego podkrakowskiej "Florencji" - Przyczynek do dziejów Kleparza od XVI do XVIII wieku, "Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie", R. 48, 2003.
 • W. Korta, Czy Kraków był metropolią kościelną w połowie XI wieku? [w:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976.
 • S. Kozieł, Badania archeologiczne na Wawelu w latach 1948-1983, "Acta Archaeologica Waweliana", t. III, 2006, s. 5-41.
 • S. Kozieł, Badania archeologiczne w Krakowie na Wawelu w latach 1970-1976, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 30, 1978.
 • S. Kozieł, Tajemnice budowli wczesnośredniowiecznych, "Z Otchłani Wieków", R. 43: 1977, nr 4.
 • S. Kozieł, Zagadkowy kościół "B" na tle innych przedromańskich budowli wawelskich, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 18: 1973.
 • S. Kozieł, J. Niżnik, A. Żaki, Badania nad przedlokacyjnym Krakowem w latach 1958-1961 (serie VI-IX), "Sprawozdania Archeologiczne", t. 15, 1963, s. 336-351.
 • S. Kozieł, A. Żaki, Sprawozdanie z badań nad przedlokacyjnym Krakowem w 1957 roku (seria V), "Sprawozdania Archeologiczne", t. 15, 1963, s. 329-335.
 • Z. Kozłowska-Budkowa, W sprawie wezwania rotundy NPMarii, "Studia do Dziejów Wawelu", t. III, 1968.
 • J. Kracik, Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie czasów staropolskich (Biblioteka Krakowska, nr 129), Kraków 1993.
 • J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII-XVIII wieku [w:] Z przeszłości Krakowa, Warszawa-Kraków 1989, s. 165-182.
 • Kraków, jego dzieje i sztuka, red. J. Dąbrowski, Warszawa 1965.
 • B. Krasnowolski, Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, 1999.
 • B. Krasnowolski, Kazimierskie miasto żydowskie i jego zabudowa świetle niektórych przekazów źródłowych, Krzysztofory 22, 2004.
 • Bogusław Krasnowolski, Krakowski Kazimierz w dobie upadku: od najazdu szwedzkiego (1655-1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786-1791) i trzeciego rozbioru Polski (1795), "Krzysztofory", t. 27.
 • B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Część II. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004.
 • B. Krasnowolski, Układ urbanistyczny lokacyjnego Krakowa [w:] Kraków-dziedzictwo lokacji, 2008.
 • B. Krasnowolski, W. Niewalda, Układy urbanistyczne krakowskiego Okołu [w:] Kraków przedlokacyjny, Kraków 1987.
 • B. Krasnowolski, W. Niewalda, Układy urbanistyczne Okołu - próba rekonstrukcji, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", t. 15, 1981.
 • J. Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001.
 • J. Krukowski, Z dziejów budownictwa szkolnego w Krakowie. Budynek szkoły przy kościele Św. Ducha [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993.
 • A. Kukliński, Najnowsze wyniki badań archeologicznych na południowym skraju wzgórza wawelskiego w Krakowie, "Acta Archaeologica Waweliana", t. 3, 2006.
 • A. Kukliński, Rotunda koło Baszty Sandomierskiej, "Z Otchłani Wieków", 1985, z. 1-2.
 • A. Kukliński, Rotunda romańska i narożnik budowli czworokątnej (?) u stóp baszty Sandomierskiej na Wawelu, "Acta Archaeologica Waweliana", t. 2, 1998, s. 75-91.
 • A. Kukliński, Stan badań nad osadnictwem i umocnieniami średniowiecznymi w południowo-wschodniej części Wawelu, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 57, 2005.
 • B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1-2, Kraków 1998-1999.
 • B. Kumor, Najstarsze patrocinia kościelne w diecezji krakowskiej do końca XVI w., "Analecta Cracoviensa", t. 32: 2000.
 • J. Kurtyka, Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek), Kraków 1999.
 • J. Kuś, Kościół i szpital św. Walentego na Kleparzu w Krakowie, "Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi", R. 124: 1986, s. 111-118.
 • J. Kuś, Szpitalny kościół Św. Jadwigi na Stradomiu w Krakowie, "Ruch Biblijny i Liturgiczny, t. 28: 1975, s. 259-265.
 • J. Kwaśniewicz, Kleparz do 1795 roku [w:] Z dziejów Kleparza, Kraków 1968.
 • J. Laberschek, Prądnik w okresie średniowiecza [w:] Prądnik Biały. Dziedzictwo kulturowe historycznych miejscowości, tworzących dzielnicę IV Krakowa, red. J. Salwiński, Kraków 2004.
 • G. Labuda, Mieszko II, król Polski (1025-1034), Kraków 1992.
 • G. Labuda, Studia nad początkami Państwa Polskiego, t. 2, Poznań 1988.
 • Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich, Kraków 2005.
 • T. Lenkiewicz, Kościół Marii Magdaleny w Krakowie w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, "Biuletyn Krakowski", t. II 1, 1959, s. 78-98.
 • J. Lepiarczyk, Konserwacja zabytków architektury, Kraków 1854, s. 23 passim.
 • J, Lepiarczyk, Urbanistyczny rozwój Krakowa w średniowieczu, Kraków 1951.
 • J. Łepkowski, O pożarach w Krakowie [w:] Starożytności i pomniki Krakowa, z. 5, Kraków 1847.
 • H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, Warszawa 1970.
 • B. Malik, Relikty przedromańskiej dekoracji plecionkowej na Wawelu.[w:] Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005.
 • A. Małkiewicz, Barokowa architektura sakralna w Krakowie [w:] Theoria et Praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Ars Venturs et Nova, t. II, Kraków 2000.
 • W. Mastelarzówna, Przedmieście Stradom w wiekach średnich [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa (Biblioteka Krakowska, nr 94), Kraków 1938.
 • M. Mączeński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie konfederacji barskiej, Kraków 1911.
 • W. Męczkowski, Monografie historyczne szpitali w Królestwie Polskim, Warszawa 1907.
 • R. Michałowski, "Princeps fundator", Warszawa 1993.
 • J. Mitkowski, Kraków lokacyjny [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, red. J. Dąbrowski, Kraków 1957.
 • J. Mitkowski, Kraków przed lokacją [w:] Szkice z dziejów Krakowa, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968.
 • W. Mole, Nowy pogląd na genezę rotundy św. Feliksa i Adaukta na Wawelu, "Przegląd Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, R. III.
 • W. Müller, Diecezja krakowska w relacjach biskupów z XVII-XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne", t. 13: "Prace z Historii", z. 2, 1965.
 • H. Münch, Kraków do roku 1257 włącznie, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", R. 3, 1958, z. 1.
 • W. Niewalda, H. Rojkowska, Zabudowa rezydencjonalna (możnowładcza) dawnego Okołu w XVI wieku [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, Biblioteka Krakowska nr 136, Kraków 1997.
 • A. Niewiński, Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy, Lublin 2004.
 • F. Nogieć-Czepielowa, Pozostałości dekoracji rzeźbiarskiej I katedry wawelskiej, "Folia Historiae Artium", t. X: 1974, s. 5-36.
 • K. Nowacki, Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982.
 • W. Nowakowski, Wykaz zniesionych kościołów, kaplic, klasztorów i kolegiat w Krakowie, "Kalendarz katolicki krakowski", 4: 1889.
 • A. Nowolecki, Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa, jego przedmieść i miasta Podgórza wraz z nazwiskami właścicieli, Kraków 1878.
 • K. Ożóg, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław-Opole 2000.
 • Jan Pachoński, Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Kraków 1956.
 • Jan Pasiecznik, Kościół i klasztor reformatów w Krakowie, Biblioteka Krakowska nr 119, Kraków 1978.
 • J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., t. 3, Kraków 2006.
 • Z. Pianowski, Architektura monumentalna wczesnośredniowiecznego Krakowa [w:] Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy, Kraków 2006, s. 162-219.
 • Z. Pianowski, Który Bolesław? - problem początku architektury murowanej w Małopolsce [w:] Początki architektury murowanej w Polsce, Gniezno 2004.
 • Z. Pianowski, Najstarsze budowle sakralne na Wawelu w świetle badań archeologicznych, "Nasza Przeszłość", t. 69: 1988.
 • Z. Pianowski, „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja książęca na Wawelu [w:] Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana Profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Wrocław 2001.
 • Z. Pianowski, Pałac gotycki na Wawelu – rezydencja odrodzonego królestwa [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, Krosno 2007.
 • Z. Pianowski, Początki zespołu architektury sakralnej na Wawelu. Stan badań i interpretacji do roku 2000, "Dzieje Podkarpacia", t. 5, 2000.
 • Z. Pianowski, Zagadnienie powiązań systemów obronnych Wawelu i miasta Krakowa w XIII-XIV w., Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, t. XXII, z. 1, 1980.
 • J. Piekarczyk, Inwazja burzymurków. Krakowskie spory, "Kraków", 1984, nr 1, s. 18-21.
 • Stanisław Piekarczyk, Pocztki miejskiej opieki społecznej w średniowiecznym Krakowie, "Rocznik Krakowski", t. 32: 1952, s. 99-139.
 • K. Pieradzka, Rozkwit średniowiecznego Krakowa [w:] Studia nad rozwojem miasta, Kraków 1957.
 • M. Pietrusińska, Katalog i bibliografia zabytków [w:] Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, t. 2, Warszawa 1971, s. 709.
 • T. Potkański, Kraków przed Piastami ("Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 35), Kraków 1897.
 • Krzysztof R. Prokop, Kraków roku 1772 w zapiskach nuncjusza papieskiego Giuseppe Garampiego, "Krzysztofory", t. 29.
 • B. Przybyszewski, Romańskie kościoły pielgrzymkowe, Kraków 1979, s. 166-170.
 • J. Ptaśnik, Cracovia artificum, nr 367.
 • K. Radwański, Archeologiczne prace ratownicze prowadzone na ternie Krakowa w roku 1959, "Biuletyn Krakowski", t. 2, 1960.
 • K. Radwański, 40 lat istnienia archeologicznej służby konserwatorskiej oraz 40 lat badań archeologicznych w Krakowie (Poczynania organizacyjne, ważniejsze ustalenia badawcze), "Materiały Archeologiczne", t. 28, Kraków 1993, s. 5-33.
 • K. Radwański, Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w roku 1960, "Biuletyn Krakowski", t. 3, Kraków 1961, s. 241-250.
 • K. Radwański, Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków 1975.
 • K. Radwański, Mury obronne Krakowa i Kazimierza w badaniach archeologicznych, "Materiały Archeologiczne", t. XXIII, 1986.
 • K. Radwański, Prace archeologiczne prowadzone w roku 1960 na terenie Okołu w Krakowie, "Biuletyn Krakowski", t. 3, 1961.
 • K. Radwański, Prace badawcze Muzeum Archeologicznego prowadzone na terenie Krakowa w 1966 i 1967 r., "Materiały Archeologiczne", t. 10, Kraków 1969, s. 251-257.
 • K. Radwański, Prace badawcze prowadzone w 1962 r. na terenie Krakowa, "Materiały Archeologiczne", t. 5, Kraków 1964, s. 229-234.
 • K. Radwański, Prace ratownicze prowadzone przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie w latach 1955-1958, "Biuletyn Krakowski", t. 1, Kraków 1959, s. 49-66.
 • K. Radwański, Rozwój Krakowa wczesnośredniowiecznego, [w:] Liber Josepho Kostrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968.
 • K. Radwański, Sprawozdanie z badań nad przedlokacyjnym Krakowem prowadzonych w 1965 r., "Materiały Archeologiczne", t. 8, Kraków 1967, s. 253-255.
 • K. Radwański, Sprawozdanie z badań nad przedlokacyjnym Krakowem w 1963 r., "Materiały Archeologiczne", t. 6, Kraków 1965, s. 212-213.
 • K. Radwański, Sprawozdanie z badań nad przedlokacyjnym Krakowem w roku 1964, "Materiały Archeologiczne", t. 7, Kraków 1966, s. 274-276.
 • K. Radwański, Sprawozdanie z prac archeologicznych prowadzonych w roku 1959 na terenie wczesnośredniowiecznej osady "Okół" w Krakowie, "Biuletyn Krakowski", t. 2, Kraków 1960, s. 127-137.
 • K. Radwański, Sprawozdanie z prac badawczych prowadzonych w 1961 r. na terenie Krakowa, "Materiały Archeologiczne", t. 4, Kraków 1962, s. 363-368.
 • K. Radwański, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1959 na terenie wczesnośredniowiecznej osady Okół w Krakowie, "Biuletyn Krakowski", t. 1, 1959.
 • J. Rajman, Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004.
 • J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002.
 • D. Rederowa, Początki gospodarki austriackiej na Wawelu (zniesienie dwóch kościołów zamkowych), "Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń PAU", t. 52: 1952, nr 10.
 • Relacje o stanie diecezji krakowskiej 1615-1765, wyd. W. Müller ("Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła w Polsce", t. 9), Lublin 1978.
 • M. Reinhard Chlanda, Budowle sakralne Kleparza, Kraków 2009.
 • T. Rodzińska-Chorąży, Kilka uwaga w sprawie rekonstrukcji formy czteroapsydowej rotundy na Wawelu [w:] Boemia plena est ecclesiis, księga pamiątkowa ku czci Anežki Merhautovej, Praha 2010, s. 105-117.
 • T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy wieku XII, 2009.
 • M. Rożek, Kraków: przewodnik historyczny, Wrocław 1997.
 • Michał Rożek, Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977.
 • M. Rożek, Nie istniejący kościół św. Szczepana w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 36: 1974, s. 215-226.
 • M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków 1993.
 • M. Rożek, Straty kulturalne i artystyczne Krakowa w okresie pierwszego najazdu szwedzkiego (1655-1657), "Biuletyn Historii Sztuki" t. 36: 1974.
 • M. Sokołowski, Ornament sznurowy w katedrze romańskiej na Wawelu, Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, t VIII: 1912, s. CCCCVII-CCCCXVII.
 • S.S. Sroka, Klęski elementarne w Krakowie w XV w., Rocznik Krakowski, t. LXVIII, Kraków 2001.
 • (s. 16)
 • Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników tyczących się opisowej i dziejowej przeszłości oraz zwyczajów tej dawnej stolicy kraju..., wyd. A. Grabowski, Kraków 1852.
 • A. Stępień, Konserwacja reliktów rotundy św.św. Feliksa i Adaukta na Wawelu, "Ochrona Zabytków", z. 2, 1991, s. 91-100.
 • A. Strzelecka, Z przeszłości powięziennych budynków św. Michała w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki, t. 18: 1956.
 • F. Studziński, Nowe odkrycia i prace konserwatorskie w refektarzu klasztoru Dominikanów w Krakowie, "Ochrona Zabytków", t. XXIII: 1970.
 • A. Swaryczewski, Południowo - zachodni odcinek murów obronnych Krakowa (oficyny domów ul. Kanoniczej), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 9: 1975.
 • Jan Szczepaniak, Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010.
 • M. Szewczyk, B. Szmukier, Na Wawelu - budowla dwunasta i trzynasta, "Z Otchłani Wieków", 1979, z. 1.
 • Szkice z dziejów Krakowa: od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968.
 • J. Szujski, Kraków aż do początków XV w., Mon. Medii Aevi..., 1878.
 • T. Szydłowski, Pomniki architektury epoki piastowskiej w województwach krakowskim i kieleckim, Kraków 1928, s. 15-16.
 • M. Szyma, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.
 • D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych w diecezji krakowskiej w końcu XVI w., "Roczniki Humanistyczne", t. 41: 1993, z. 2.
 • A. Szyszko-Bohusz, Druga katedra romańska na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 8, 1946.
 • A. Szyszko-Bohusz, Studia nad katedrą wawelską, "Prace Komisji Historii Sztuki", t. 8, 1946.
 • W. Ślesiński, Problemy konserwatorskie Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku, "Ochrona Zabytków", 1963, nr 1, s. 3-15.
 • H. Świechowska, Przedmieście Wesoła [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa (Biblioteka Krakowska, nr 94), Kraków 1938.
 • Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
 • Z. Świechowski, Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław 1963.
 • Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004.
 • S. Świszczowski, Miasto żydowskie na Kazimierzu w świetle nowych badań, "Biuletyn Krakowski", t. 2, 1960.
 • S. Świszczowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, "Sprawozdania PAU", t. 3, 1951.
 • S. Świszczowski, Założenie i rozwój miasta Kazimierza, Biuletyn Krakowski, t. III, 1961.
 • M. Tobiasz, Historyczny rozwój architektury poklasztornego zespołu więziennego św. Michała w Krakowie do roku 1955, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", t. 14: 1980, s. 13-24.
 • A. Tomaszewski, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 51-53.
 • S. Tomkowicz, Szczątki romańskich budynków kościelnych odkryte na Wawelu, "Wiadomości Numizmatyczno-Arch.", t. 6, 1914.
 • S. Tomkowicz, Szpital św. Ducha, Kraków 1892.
 • S. Tomkowicz, Zabytki Budownictwa m. Krakowa, I. Szpital św. Ducha, Kraków 1892.
 • J. Urban, Związki kościoła św. Krzyża z domem księży emerytów (1783-1883) [w:] Studia z dziejów kościoła Św. Krzyża w Krakowie, cz. III.
 • M. Walczak, Dlaczego król Kazimierz Wielki zachował od zniszczenia wawelską rotundę Najświętszej Marii Panny? [w:] Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005.
 • B.J. Wanat, Kult świętego Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1981.
 • B.J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, Kraków 1979.
 • B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce, klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1795, Kraków 1970.
 • T. Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005.
 • T. Węcławowicz, Podwójna katedra na Wawelu? [w:] Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005.
 • T. Węcławowicz, Rekonstrukcja rotundy wawelskiej Najświętszej panny Marii, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki", 17, s. 55-66.
 • A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa, Lublin 1984.
 • A. Włodarek, Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • A. Włodarek, Kościół parafialny pw. św. Andrzeja w Tyńcu [w:] Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005.
 • M. Wolski, Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu, "Rocznik Krakowski", t. 61: 1995.
 • Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768-1807 ("Biblioteka Krakowska", nr 12), wyd. W. Prokesch, Kraków 1900.
 • A. Wyrobisz, Ze studiów nad budownictwem krakowskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, "Przegląd Historyczny", t. XLIX, z. 4, 1958.
 • J. Wyrozumski, Benedyktyni słowiańscy w Oleśnicy i w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka", nr 3, 1982 (1985).
 • J. Wyrozumski, Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. [w:] Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy, Kraków 2006, s. 162-219.
 • A. Zabierska, Plac Szczepański przez wieki, "Folia Historica Cracoviensa", t. 10, Kraków 2004.
 • J. Zachwatowicz, Architektura, z. III, w: Dzieje sztuki polskiej, t. 1: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, cz. I, s. 95-97.
 • J. Zachwatowicz, Polska architektura monumentalna w X i XI w., "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. VI, 1961, s. 114-117.
 • E. Zaitz, Kraków u progu drugiego tysiąclecia, "Dzieje Podkarpacia", t. 5, 2001.
 • E. Zaitz, Początki badań archeologicznych na terenie Krakowa, "Materiały Archeologiczne", t. 32, Kraków 2002, s. 91-101.
 • E. Zaitz, M. Zaitz, Badania archeologiczne na terenie zabudowań Urzędu Miasta Krakowa, "Krakowska Teka Konserwatorska", t. VI, Siedziby władz miasta Krakowa, Kraków 2007.
 • G. Zań-Ograbek, Historia Krakowa kapliczkami pisana [w:] Święci Przydrożni Patroni Przyuliczni. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 20-21 maja 1999 roku, Warszawa 2000, s. 236-250.
 • H. Zaremska, Miejsca kaźni w Krakowie w XIV-XVI w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XL, 1992, s. 310-311.
 • J. Zbudniewek, Człowiek wielkiej wiary i pracowitości O. Innocenty Pokorski (1656-1734), "Studia Claromontana", t. II: 1981.
 • W. Zin, Z badań nad kościołem Wszystkich Świętych w Krakowie, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", T. 8: 1974, s. 5-17.
 • H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. 2: Analizy, Wr-W-Kr-Gd 1971, s. 36-37, 168-170.
 • A. Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1974.
 • A. Żaki, Badania archeologiczne na terenie Krakowa w 1955 r. (seria III), "Sprawozdania Archeologiczne", t. 4, 1957, s. 142-149.
 • A. Żaki, Badania archeologiczne na terenie Krakowa w 1956 r. (seria IV), "Sprawozdania Archeologiczne", t. 5, 1959, s. 229-236.
 • A. Żaki, Badania nad przedlokacyjnym Krakowem w 1962 roku (seria X), Sprawozdania Archeologiczne, t. XVII, 1965.
 • A. Żaki, Najstarsze kościoły na Wawelu, "Universitas", 15 (1983).
 • A. Żaki, Nowo odkryte ruiny budowli przedromańskiej na Wawelu, "Studia do Dziejów Wawelu", t. I, 1955.
 • A. Żaki, Odkrycie nowego reliktu przedromańskiego na Wawelu (tzw. kościół B), część 1, "Sprawozdania PAN 1966", Kraków 1967, s. 25.
 • A. Żaki, Pierwsze budowle kamienne w Polsce. Trzecia budowla przedromańska na Wawelu, "Z Otchłani Wieków", R. 34, 1968, z. 4.
 • A. Żaki, Początki chrześcijaństwa w Polsce południowej w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, "Symposiones", R. 1, 1978/1981.
 • A. Żaki, Początki Krakowa, Kraków 1965.
 • A. Żaki, Pradzieje wzgórza wawelskiego, "Z Otchłani Wieków", R. 20, 1951, z. 3-4.
 • A. Żaki, Ubi Rudawa intrat Vizlam, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, t. XIV, z. 1, 1971.
 • A. Żaki, Wstępne badania archeologiczne na terenie Krakowa w latach 1950-1955 (seria I-II), "Sprawozdania Archeologiczne", t. 3, 1957, s. 154-164.
 • R. Żurkowa, Kraków wczesnośredniowieczny (wiek X do pierwszej połowy XIII) [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, Dąbrowski J. (red.), Kraków 1957.
 • K. Żurowska, Rotunda wawelska. Studia nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", t. III, 1968.
 • K. Żurowska, Studia nad architekturą wczesnopiastowską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki", nr 17, 1983.
 • K. Żurowska, Zagadnienie transeptu pierwszej katedry wawelskiej, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki, z. 2, 1965, s. 19-94.
 • J. Żurowski, Sprawozdanie Urzędu Konserwatorskiego na okręg krakowski, "Wiadomości Archeologiczne", t. VI: 1921, s. 176-177.

 

2000-2017 Grzegorz Bednarczyk

Materiały z tej strony są objęte prawami autorskimi - zajrzyj do informacji na ten temat.